Wat is VIDA?

Met VIDA (vroeginterventie drugs en alcohol Mechelen) trachten we het middelengebruik bij jongeren zo vroeg mogelijk te identificeren en hen motiveren tot zelfreflectie en gedragsverandering. Op deze manier willen we de risico’s verminderen of de bestendiging van het gebruik voorkomen. Bewustwording en de wil om te veranderen staan hier centraal. We leren jongeren een ‘verantwoord’ gebruikspatroon te ontwikkelen.

Wanneer dien je een aanmelding in?

 • Wanneer de jongere experimenteert met drugs/alcohol waarbij het gebruik een invloed heeft op verschillende levensdomeinen.
 • Wanneer na overleg de jongere kiest voor een intakegesprek bij VIDA.
 • Wanneer de jongere leerling is in het secundair onderwijs in Mechelen.

Verdere informatie

 • Illias Marraha 
  coördinator - diensthoofd sociale preventie
  afdeling preventie en veiligheid
  E illias.marraha@mechelen.be
  T 015/29 80 18
 • Sil Imbrechts
  jongerenbegeleider sociale preventie
  afdeling preventie en veiligheid
  E silvia.imbrechts@mechelen.be
  T 015/29 83 74
  M 0471 83 01 99

Gegevens aanmelder

Gegevens jongere

Hoe gebeurt er met mijn aanmelding?

De jongerenbegeleider van de dienst sociale preventie maakt een selectie op basis van één of meerdere criteria

 • De jongere is leerling in het secundair onderwijs.
 • Er zijn fysieke, psychische of sociale problemen ( of risico’s) op een beperkt aantal levensdomeinen.
 • Ongepast gedrag door een jongere onder invloed.
 • Het middelengebruik werd vastgesteld door politie.
 • Er is nog sociale steun vanuit minimaal 1 betekenisvolle, positieve relatie.
 • Vrijwilligheid.