Wanneer vraag je een vrijstelling aan?

 De vrijstelling van de heffing kan aangevraagd worden als je woning opgenomen is op de inventaris leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid.

Wie vraagt de vrijstelling aan?

De vrijstelling wordt aangevraagd door de eigenaar(s) van wie de woning opgenomen is op de inventaris van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Welke regelgeving is van toepassing?

VRIJSTELLING WONING OF HANDELSPAND?

Type gebouw *

!Dit is het formulier voor de woningen. Gelieve het formulier voor de handelspanden in te vullen.

Persoonlijke gegevens

Is de eigenaar een bedrijf? *
Ben je enige eigenaar? *

Ligging van het gebouw of woning

Dossiertype

Waarvoor vraag je de vrijstelling aan? *

Welke vrijstelling vraag je aan?

Vrijstelling *

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling voor verblijf in een woon- en verzorginstelling

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor maximum vijf jaar vanf de datum van opname.

!Deze vrijstelling kan enkel verleend worden aan eigenaars van leegstaande woningen. Gelieve een andere vrijstelling aan te duiden.

Enige woning? *

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling wegens enige woning in bezit

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend zolang de eigenaar slechts één woning in bezit heeft.

!Deze vrijstelling kan enkel verleend worden aan eigenaars van ongeschikt en/of onbewoonbare panden. Gelieve een andere vrijstelling aan te duiden.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Vrijstelling voor het uitoefenen van een vrij beroep in een leegstaande woning

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt tot aan het einde van de beroepsuitoefening.

!Deze vrijstelling kan enkel verleend worden voor leegstaande woningen. Gelieve een andere vrijstelling aan te duiden.

 

 


! Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande woningen. Gelieve voor verwaarlozing een andere vrijstelling aan te vragen

Vrijstelling verwaarlozing

 


!Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande woningen. Gelieve voor ongeschikt en/of onbewoonbaarheid een andere vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling ongeschikt en/of onbewoonbaarheid

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling wegens enige woning in bezit

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend zolang de eigenaar slechts één woning in bezit heeft.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

 


!Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande woningen. Gelieve voor verwaarlozing een andere vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling verwaarlozing

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening.

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

 


!Deze vrijstelling kan enkel aangevraagd worden voor leegstaande woningen. Gelieve voor ongeschikt en/of onbewoonbaarheid een andere vrijstelling aan te vragen.

Vrijstelling ongeschikt en/of onbewoonbaarheid

Vrijstelling nieuwe eigenaar

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de officiële verkoopdatum.

Is het een beschermd monument?
In welke hoedanigheid vraag je de vrijstelling aan? *
Is vorige eigenaar een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van verwantschap? *
Zakelijk recht bekomen via erfopvolging of testament? *
Overdracht gevolg van fusie, splitsing of andere verandering? *
Is vorige eigenaar nog lid van de vzw? *

Vrijstelling voor renovatiewerken

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt maximaal viermaal toegekend over een periode van 5 jaar en wordt toegekend in schijven van 1 jaar.

Zijn het vergunningsplichtige werken?

Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend voor drie jaar boven op de vrijstelling wegens renovatiewerken. De periode gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bewijsstukken.

Vrijstelling omdat er een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd die  'volledig en ontvankelijk' is verklaard

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend vanaf de datum van 'volledig en ontvankelijkheid verklaring' tot de beslissingsdatum over de vergunning.

Extra vrijstelling voor renovatiewerken van een beschermd monument

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze extra vrijstelling wordt verleend voor een termijn van maximum 1 jaar, bijkomend aan de vrijstelling wegens renovatiewerken.

Vrijstelling wegens ramp

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Er wordt een vrijstelling gegeven voor periode van twee jaar vanaf de datum van de ramp.

Vrijstelling wegens enige woning in bezit

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling wordt verleend zolang de eigenaar slechts één woning in bezit heeft.

Vrijstelling voor onteigening

Geldigheidsduur van de vrijstelling: Deze vrijstelling loopt vanaf de datum van betekening van het onteigeningsplan tot de datum van effectieve onteigening

Vrijstelling voor panden die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure

Geldigheidsduur van de vrijstelling:Deze vrijstelling loopt tot één jaar na de stopzetting van de gerechtelijke procedure.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst Wonen kijkt na of alle vereiste documtenten in orde zijn.

Je wordt op de hoogte gebracht of je aanvraag volledig is of niet.