De vrijwilligerswerking versterkt de kwalitatieve dienstverlening binnen het globale beleid van de Erfgoedcel dat inzet op: maatwerk, ondersteuning, ontsluiting en kennisdeling. 

De vrijwilligers nemen zeer uiteenlopende taken op zich. Daarbij houden we rekening met hun (erfgoed)interesses en vaardigheden.

De infografieken zijn gebaseerd op de cijfers van 2022. 

Ondersteuning administratie & communicatie

Erfgoedcel Mechelen kan rekenen op een vaste ploeg vrijwilligers die helpen bij de verzending en de verspreiding van de communicatie voor activiteiten zoals Erfgoeddag, Soirée MuzE, ….

Infografiek met cijfers over de Soirée MuzE-lezingenreeksen van 2022.

Onthaal 

Altijd staan er vrijwilligers paraat om het onthaal te verzorgen. Bij studiedagen, lezingen (Soirée MuzE), op de jaarlijkse Erfgoeddag, …

Ze verwelkomen elke bezoeker en helpen ze verder met de glimlach.

Daarnaast kan je onze vrijwilligers ook tegenkomen in museum Hof van Busleyden. Ze verzorgen daar de bezoekersbevraging. 

Infografiek over de vrijwilligerswerking in museum Hof van Busleyden

Inventariseren & digitaliseren

Zorgvuldig uit- of inpakken, vakkundig beschrijven, opmeten en fotograferen. Dat doen onze trouwe inventarisatieteam op verschillende locaties in de stad. Met tal van objecten uit zeer uiteenlopende collecties. Hetzij al zichtbaar voor het publiek of achter de schermen. Partnerorganisaties zetten die jarenlange ervaring met registratietechnieken maar wat graag in bij het inventariseren en digitaliseren van:

  • het roerend kerkelijk erfgoed in de historische kerken in Mechelen, ter ondersteuning van de Mechelse kerkbesturen
  • diverse collecties in het Mechelse Stadsarchief
  • folklore- en museumcollecties, ter voorbereiding van herbestemmings-of waarderingstrajecten of collectieverhuizingen (Stadsmagazijnen & Depot Rato)

Infografiek over de inventarisatie van de Mechelse kerken

Infografiek over de vrijwilligerswerking bij Stadsarchief MechelenInfografiek over vrijwilligerswerking bij Stadsarchief Mechelen (deel 2)Infografiek over vrijwilligerswerking bij Stadsarchief Mechelen (deel 3)

Infografiek over vrijwilligerswerking in de stadsmagazijnen

Redactie nieuwsbrief voor vrijwilligers

Sinds 2015 schrijft een aantal vrijwilligers mee aan de driemaandelijkse vrijwilligersnieuwsbrief. Hierin houden vrijwilligers elkaar op de hoogte over de verschillende projecten waaraan ze meewerken, wisselen ze allerlei tips uit en kondigen ze activiteiten aan.