De digitale expo “Van Aap tot Zwaluw! Of toch vooral paarden? Beestjes in Mechelse dorpen en wijken” werd gecreëerd met volgende doelstellingen:

  • Een smaakmaker bieden van het rijke beeldmateriaal dat de erfgoedgemeenschappen van zes wijken en dorpen in Mechelen verzamelden rond het thema ‘Beestig’. Stad en Erfgoedcel Mechelen willen op die manier het bestaan van deze erfgoedverenigingen en hun gepassioneerde leden in de kijker zetten. En het brede publiek de kans bieden kennis te maken met fotomateriaal uit de wijken en dorpen.
  • Het (door)verwijzen naar de Erfgoeddag 2023 met als thema ‘Beestig’.
  • De gegevens op deze website zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (bv. reclame- en/of politieke doeleinden).

Ingevolge de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden contactgegevens in geen geval gepubliceerd of overgemaakt aan derden. Tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is van de persoon in kwestie.

Elke inzender van fotomateriaal of tekstmateriaal is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar ingezonden foto, tekst. Daarom vragen we uitdrukkelijk de naam van de auteur, inzender, maker en/of bron te vermelden. Alle presentaties werden gemaakt in overleg met de betrokkenen erfgoedverenigingen en enkel op basis van het door hen ingezonden materiaal. De verantwoordelijke van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud.

De verantwoordelijke van de website heeft het recht om te bepalen wat wel en wat niet op de website wordt gepubliceerd, hierbij rekening houdende met de doelstellingen van de website en ter bescherming van de privacy.

Mensen die niet herkenbaar op de site willen verschijnen kunnen dit vragen via een mailtje naar erfgoedcel@mechelen.be. De verantwoordelijke van de website zal het nodige doen om de betrokkene onherkenbaar te maken of de foto waar hij/zij op staat te verwijderen.