European regions for Social inclusion (subsidieprogramma ’Europe for Citizens’)

Europese regio’s voor Sociale Inclusie is een project dat wederzijds begrip en Europees burgerschap promoot en een Europees debat over waarden en actief burgerschap wil stimuleren. Het project versterkt de samenwerking tussen overheden en vzw’s in Europa en meer specifiek laat het Oost- West- en Zuid Europese landen ervaringen uitwisselen over projecten rond sociale inclusie. Het toont vooral voorbeelden waarbij een sociaal kwetsbare groep burgers betrokken is en inspraak krijgt. Het project bestond uit een reeks van seminaries, conferenties, panelgesprekken, workshops en studiebezoeken. Het project liep van maart 2014 tot eind 2015.

Voor meer informatie over de deelnemers aan het project klik hier.