Wil je zelf een evenement organiseren in De Loods, De Club of grondgebied Mechelen? Dan willen we dit voor jou zo makkelijk mogelijk maken. Met onze financiële ondersteuning wil de jeugddienst organisatoren stimuleren om kwaliteitsvolle evenementen te laten plaatsvinden.

Impulssubsidie

Stad Mechelen wil het risico voor jonge organisatoren die graag een evenement willen organiseren zo klein mogelijk houden. Om deze reden is de impulssubsidie in het leven geroepen voor evenementen die georganiseerd worden in De Loods en De Club. De impulssubsidie zorgt voor een vangnet om te vermijden dat je bij onverwachte tegenslag met verliezen opgezadeld wordt.

Dankzij de impulssubsidie kan een verlies van maximaal 500 euro opgevangen worden. Zo kan je je maximaal concentreren op het organiseren van een evenement, zonder zorgen te maken over de eventuele verliezen.

Je kan een impulssubsidie krijgen voor je evenement onder bepaalde voorwaarden, die je kan nalezen in het subsidiereglement. Je kan een subsidie aanvragen onmiddellijk bij de verhuuraanvraag.

Bij je subsidieaanvraag zal je een begroting van jouw evenement moeten indienen. Nadien vragen wij ook een afrekening en evaluatie.

Weet je niet goed hoe hier aan te beginnen? Neem dan zeker contact op met ons en we helpen je graag verder.

Securitysubsidies

Afhankelijk van het type evenement dat je wil organiseren is het mogelijk dat er gevraagd wordt om security te plaatsen. We beseffen dat dit een grote kostprijs is in de organisatie van een evenement. Om deze kost voor jou als organisator zo laag mogelijk te houden heeft de jeugddienst een subsidie voor security in het leven geroepen.

Binnen onze eigen zalen (De Club & De Loods) is er een vaste regeling uitgewerkt waarbij 75% van de kostprijs door de jeugddienst gedragen wordt. Het aantal security-agenten is hier reeds vastgelegd. Je kan deze subsidie tot 2x per kalenderjaar aanvragen.

Voor jeugdactiviteiten op het grondgebied van Mechelen geldt dezelfde regeling van terugbetaling. Het aantal in te zetten security-agenten wordt door het evenementenloket bepaald (in overleg met politie).

In het reglement lees je de voorwaarden rond veiligheid op jeugdfuiven. Je kan een toelage aanvragen via dit formulier of wanneer je je verhuuraanvraag indient voor De Loods.

Ondersteuning jonge organisatoren tijdens Corona

Met het oog op de toekomstige versoepeling van de Corona maatregelen wordt het stilaan terug mogelijk om opnieuw culturele activiteiten te organiseren. Deze zullen echter nog geruimte tijd door moeten gaan met zowel beperkingen in publiekscapaciteit als bijkomende verplichtingen, maatregelen & kosten om alles corona-proof te kunnen organiseren.

Dit zorgt ervoor dat organisatoren vaak grotere (financiële) risico's moeten nemen. Om tegemoet te komen aan lokale, jonge organisatoren die vaak uit de boot vallen voor culturele subsidies, voorziet de Jeugddienst een Corona-subsidie die hieraan tegemoet komt. 

 Je kan deze subsidie aanvragen onder bepaalde voorwaarden, die je kan nalezen in het subsidiereglement. 

De subsidie zelf kan je aanvragen via dit formulier.

Bij je subsdieaanvraag zal je een begroting van jou evenement moeten indienen. Nadien vragen wij ook een afrekening en evaluatie.
(op de website https://ikorganiseer.be/organiseren/begroting/ kan je een zeer uitgebreide uitleeg + tool terugvinden voor het opmaken van een begroting). 

Weet je niet goed hoe hier aan te beginnen? Neem dan zeker contact op met ons en we helpen je graag verder