Voor alle ondersteuningsvragen kunnen ouders terecht bij een centrale helpdesk, die te bereiken is via info@aanmelden.school. De centrale helpdesk is ook telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: 02 893 91 27, op werkdagen van 9 tot 17u.

Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 20 800, de M-bassadeurs van de stad Mechelen verbinden je dan door naar een collega die een antwoord kan geven op je vragen.