Waarom deze fiche?

De dienst economie is gestart met het aanleggen van digitale dossiers. Elke marktkramer met een abonnement dient daarom deze fiche volledig in te vullen. 

Er dient per standplaats een fiche te worden ingevuld.

Elke wijziging of vernieuwing van documenten dient binnen de week doorgegeven te worden aan de dienst economie via economie@mechelen.be

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Kopie machtiging werkgever.
 • Kopie machtiging aangestelde(n).
 • Kopie verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing.
 • Geldig keuringsbewijs elektrische installatie.
 • Geldig keuringsbewijs gasinstallatie.
 • Geldig keuringsbewijs brandblusser.
 • Toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), (enkel voor voedingskramen).
 • Recente foto van de marktwagen/kraam/tent.
 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Identificatie marktkramer

Bij te voegen bewijsstukken

De ondertekening

1. Op welke markt staat u?

Wanneer staat u op de kleinhandelsmarkt? *

2. Vul uw persoonlijke gegevens in

3. Vul de gegevens voor de facturatie in

4. Wat verkoopt u?

5. Vul de technische gegevens in

6. Welke rijroute volgt u?

7. Elektriciteits- en gasgebruik

Gebruikt u elektriciteit? *
Gebruikt u gas? *
flessengas of vaste installatie *

8. Voeg volgende bewijsstukken toe

Elke wijziging van de gegevens dient doorgegeven te worden aan de dienst economie via economie@mechelen.be