In het Fietspunt kunnen pendelaars terecht voor herstellingen volgens het thuiskomprincipe. Dat zijn herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen met de fiets. De hersteldienst helpt fietsers die niet meer verder kunnen uit de nood.

Je kan ook fietsen huren bij het Fietspunt.

Het Fietsatelier is uitbater van het Fietspunt. Ze onderhouden ook alle fietsenstallingen aan het station.