Fietstelpaal Nekkerspoel

Een fietstelpaal telt het aantal fietsers die er passeren. Je vindt er één aan de fiets- en voetgangersbrug aan het station Nekkerspoel en één aan de Brusselpoort. 

Waarom een fietstelpaal?

We zetten sterk in op het verbeteren van het comfort en de veiligheid van fietsers. We willen (nog) meer Mechelaars op de fiets! Een goed fietsbeleid is trouwens gebaseerd op objectieve gegevens. De fietstelpalen vertellen ons hoeveel fietsers er op bepaalde punten passeren en hoe dat aantal evolueert.

Fietsbarometer

De Mechelse meetpunten zijn opgenomen in de Fietsbarometer. Hiermee verzamelt Provincie Antwerpen gegevens over het comfort, de veiligheid en het gebruik van de fietsinfrastructuur in de provincie Antwerpen.