Flexpack toont dat sociale economie de motor van duurzaam ondernemen kan zijn.

Circulariteit en sociale economie. Bij Flexpack, de werk-poot van de vzw NEKTARI, gaat het hand in hand. Het maatwerkbedrijf uit Puurs denkt actief mee met bedrijven in de zoektocht naar mogelijke duurzame oplossingen en kan daarvoor rekenen op een team van gemotiveerde medewerkers met een honger om zichzelf te ontwikkelen. Gedelegeerd bestuurder van NEKTARI Bruno De Maeyer ziet in dat verhaal dan ook vele opportuniteiten voor de sociale economie.

Hoe ben je bij NEKTARI beland?
“Voor ik bij NEKTARI terecht ben gekomen, heb ik 23 jaar in de sector van life sciences gewerkt. Snel groeiende bedrijven en boeiende producten zoals hartkleppen, pacemakers, dna sequencing apparatuur. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en speelde al een tijdje met het idee iets terug te geven aan mensen die het minder kansen krijgen en zo ben ik hier 6 jaar geleden beland.”

Wat trok je aan in de organisatie?
“Het geeft ontzettend veel voldoening dat je mensen ziet groeien, op professioneel en op persoonlijk vlak. Langs de andere kant biedt deze sector ook enorm veel opportuniteiten. Het is een speeltuin, want op alles wat er in de samenleving beweegt kan je inzetten. Je bent van dichtbij betrokken in het economische en sociale weefsel van de regio waarin je woont en werkt. Als je dan samen met lokale overheden, bedrijven en sociale economie het juiste evenwicht kan vinden, dan komt iedereen onder de plaatselijke kerktorens daar beter uit.”

En dat betekent voor jullie ook actief inzetten op het recyclageverhaal?
“Klopt. Wij proberen de vraag van klanten te capteren en daar een antwoord op te bieden, onder meer rond het recyclageverhaal van afvalstromen. Heel wat goederen zijn binnenkort niet meer welkom in de verbrandingsoven, wat bij bedrijven en afvalwerkers voor een groot probleem zorgt. Op dit moment proberen we daarom verschillende businessmodellen op te stellen voor een achttal afvalstromen. Neem bijvoorbeeld plastic trays van farmaceutische bedrijven. Tot voor kort gingen die nog naar de verbrandingsoven, maar we hebben nu een shredder en extruder aangekocht om dat te vermalen en te versmelten tot korrels. Op die manier kunnen producenten het opnieuw als grondstof aanwenden.”

Zijn er nog van die circulaire voorbeelden?
“De blauwe operatiedoeken in ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld niet gerecycleerd worden omdat ze vol labels hangen. We halen die eraf, persen de doeken in balen en bezorgen die opnieuw aan de producent. We zijn ook aan het kijken hoe we ter plaatse kunnen helpen bij de bronsortering en of we ook het transport kunnen regelen. Die laatste is een belangrijke, want voor grote afvalverwerkers is de recyclage van deze materialen vaak niet interessant omdat het om te kleine aantallen gaan en ook transporteurs die medische goederen leveren aan ziekenhuizen kunnen helpen omdat de wetgeving het niet toelaat om afval in eenzelfde voertuig te steken waarin ook nieuwe goederen worden vervoerd. Via sociale economie liggen daar wel mogelijkheden.”

Hoe geven jullie die sociale economie vorm?
“In onze productieafdeling werken we met twee grote groepen. Enerzijds zijn er de doelgroepmedewerkers die via VDAB toegeleid worden naar het maatwerkbedrijf. Anderzijds is er een ruimere groep met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren: mensen met een taal- of cultuurbarrière, 55-plussers, mensen die na een burn-out zich opnieuw moeten herlanceren, jonge allochtonen, mensen die na een werkstraf hun weg opnieuw proberen vinden. Kortom, iedereen die ondervindt dat het reguliere circuit niet klaar is om hen op te nemen. Bedrijven zijn vaak ook niet georganiseerd om hen op te nemen en laten zo helaas heel wat talenten liggen.”

En er zit wel degelijk heel wat talent tussen?
“Je zou ervan versteld staan. Veel reguliere bedrijven leggen de lat te hoog en zijn op zoek naar de witte raaf. Bij ons krijgen sollicitanten waarvan we aanvoelen dat ze een wil hebben om te werken en zichzelf verder willen ontwikkelen, de kans om zich te ontplooien. We zoeken ook naar complexere activiteiten. Niet alleen om dat daar een grotere toegevoegde waarde gecreëerd kan worden, zoals in dat recyclageverhaal, maar ook omdat het onze talenten in staat stelt om zich nog sterker te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van machines, het logistieke luik, werken met cobots en e-commerce, dienstverlening ...”

Dat gaat gepaard met investeringen in opleidingen?
“We hebben onze eigen NEKTARI Academie – NEKTARI is de overkoepelende naam van de vzw waaronder Flexpack resorteert. Sinds oktober 2020 hebben we bijna 1.900 uur opleiding geïnvesteerd in onze productiemedewerkers. Dat is gigantisch. We voelen de honger bij hen, net als de polyvalentie om grenzen te verleggen. We zetten ook in op evaluatie- en ontwikkelingsgesprekken. Wat zoeken onze medewerkers in hun job? Autonomie in de job is daar vaak het antwoord. Dat sterkt ons geloof dat deze mensen zeer capabel zijn en verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen.”

Het gebrek aan Nederlandse kennis is ook vaak een afknapper bij bedrijven. Hoe gaan jullie daarmee om?
“Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het jammer dat bedrijven mensen weigeren die het Nederlands niet beheersen. Wij voorzien taalbaden Nederlands, met een focus op taalvaardigheid op de werkvloer. Dat laat hen toe om meteen operationeel te kunnen zijn.”

NEKTARI is… Vul aan met drie woorden.
“Ondernemend, innovatief en in beweging met talent.”

Nog een tip voor ondernemers die ook circulair ondernemen of daarmee willen starten?
“Binnen circulair ondernemen is lokale verankering cruciaal. Zoek naar partnerships waarin je elkaar kan ondersteunen én versterken. Durf ook te leren van de jonge generatie die klaar staat om potten te breken. Zij denken spontaan aan samenwerkingen en in termen van algemeen belang. Dat doen jongeren bijvoorbeeld veel meer dan de oudere generatie. Mij stemt me dat alvast hoopvol voor de toekomst.”


En dankzij NEKTARI staan we weer een stap dichter bij een circulaire regio Mechelen. Meer info over Nektari en Flexpack vind je op www.nektari.be.

Zit je zelf met vragen? Ben je op zoek naar informatie of inspiratie? Of ambieer je ook je eerste circulaire stappen te zetten? Laat het ons weten via circulaireeconomie@mechelen.be.