Gepubliceerd op:
1
juli
2020

Foodsavers Mechelen verzamelt en herverdeelt voedseloverschotten van supermarkten en veilingen en zorgt voor sociale tewerkstelling in een voedseldistributiecentrum.

Alleen voedsel van goede kwaliteit 

Foodsavers verzamelt alleen kwaliteitsvolle voeding, vooral verse groenten, fruit, vlees en zuivel. Dat heeft de houdbaarheidsdatum niet overschreden, maar kan niet meer worden verkocht. Soms verzamelt Foodsavers ook droogvoer en andere benodigdheden.  

Foodsavers zorgt ervoor dat elke organisatie het voedsel krijgt dat ze nodig heeft, zodat het op het einde niet in de vuilnisbak terechtkomt. De organisaties delen op hun beurt gratis voedsel uit of bereiden goedkope maaltijden voor hun doelgroep.  

Sinds de start van het project in 2020 verdeelt Foodsavers de voedseloverschotten over 15 maatschappelijke organisaties in Mechelen en openbare welzijnscentra van Putte en Bornem. De voedseldistributie wordt uitgebaat door sociale onderneming ECOSO, partner van Stad Mechelen in dit project.  

Foodsavers

Naar een regionale voedselstrategie 

Foodsavers Mechelen wil haar werkgebied uitbreiden van 15 organisaties naar veel meer. Om het succes en de levensduur van het project te vergroten, is regionale samenwerking noodzakelijk. 

De samenwerking tussen verschillende voedselinzamelingsinitiatieven moet dus worden versterkt, wat een (financiële) verantwoordelijkheid van de regionale en lokale overheden vraagt. Tegelijk wil het project inkomstmodellen onderzoeken, om inkomsten te genereren naast de huidige financiering uit subsidies. Zodat het distributiecentrum op lange termijn kan draaien.  

Financiering 

Het Interreg 2 Zeeënprogramma FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources) voorziet in 60% financiering voor een voltijdse projectmedewerker voor drie jaar. Bovendien voorziet het in een externe exploitant die het distributiecentrum beheert, en in investeringen die nodig zijn voor het opstarten. In totaal bedraagt dit 606.420 euro.  

Daarnaast krijgt de stad Mechelen financiering van de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen.