LIFE project FOSSTER

Flemish One-Stop-Shop Towards Energy-efficient Renovation

Het Belgische gebouwenbestand scoort slecht op gebied van energieprestatie: de transitie naar energiezuinige gebouwen verloopt traag. Aan dit tempo wordt het moeilijk om de energiedoelstellingen te behalen.

De sleutel om deze doelstellingen te bereiken, ligt bij het renoveren van openbare en particuliere gebouwen, zoals beschreven in de renovatiegolfstrategie die deel uitmaakt van de EU Green Deal. Anders dan andere EU-lidstaten, is in België de uitvoering van de EED (Energy Efficiency Directive) en de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) een regionale verantwoordelijkheid. Het Vlaams, Waals en Brussels Gewest hebben verschillende maatregelen voorgesteld. Deze zijn vervolgens samengevoegd in het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de regionale lange termijn renovatiestrategieën (LTRS).

Binnen het project FOSSTER ontwikkelen we een one-stop-shop model voor verschillende types van woningeigenaars, om zo de drempel te verlagen om over te gaan op een energetische woningrenovatie. Binnen dit model worden enerzijds bestaande succesvolle ondersteuningstrajecten die momenteel al lopen bij de partner Energiehuizen opgenomen. Anderzijds wordt een aanvullend aanbod uitgewerkt om de woningeigenaars nog meer te ontzorgen op administratief, technisch en financieel vlak.

De Vlaamse Energiehuizen binnen het projectconsortium zullen het FOSSTER-model testen als onderdeel van hun dienstverlening, zowel in een stedelijke context als op het platteland. Zodra het concrete aanbod en de business case gevalideerd zijn, wordt het concept aangeboden aan alle andere Energiehuizen in Vlaanderen.

Als eindresultaat ambieert het project binnen de 5 jaar na de afloop een substantiële toename van het aantal energetische renovaties, en een toename in het investeringsbedrag in energetische renovaties (€ 815 miljoen). Dit moet leiden tot een reductie van 404 GWh/jaar bijkomende energiebesparing en een reductie van 124K tCO2/jaar.

Partners

Het project telt 9 partners:

 • het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) als coördinator
 • Energiehuizen:
  • IGEMO
  • AG Energiebesparingsfonds Antwerpen
  • WVI
  • Leiedal
  • Energiepunt Mechelen
  • W13
 • Kamp C: provinciaal centrum duurzaam bouwen en wonen
 • Antwerp Management School (AMS)

Duur

Het project loopt van 1 december 2022 tot en met 30 november 2025.

Projectfinanciering 

Het totale projectbudget is 1.486.268,33 euro. Het project wordt voor 95% gesubsidieerd door Europa. Het projectbudget van Stad Mechelen is 119.469,24 euro.

Meer info

Projectpagina FOSSTER bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap