Wat zijn de voornaamste aandachtspunten? We vertellen kort waar we op inzetten bij de heraanleg van de wijk.

1. Flexibel bouwen

De woningen kunnen zo ingericht worden dat ze bruikbaar zijn voor kleine en grote gezinnen, jonge mensen, ouderen die ondersteuning nodig hebben, mensen met een handicap, enzovoort.

2. Woningen uitbreiden

Waar mogelijk breidt Woonpunt Mechelen de woningen tussen de Kardinaal Cardynstraat en huidige Mahatma Gandhistraat uit zodat ze meer comfort bieden of zodat er plaats is voor grotere gezinnen.

3. Publiek/Privaat

We maken een duidelijk onderscheid tussen publieke en private ruimtes.

4.Lokale voorzieningen en ontmoetingsplaatsen

Het centrale buurtpark wordt het kloppend hart van de wijk. Je kan er sporten, picknicken of gezellig samenkomen. Maar ook de andere openbare en groene ruimtes bieden voldoende kansen voor bewoners om elkaar te ontmoeten.

5. Meer speelruimte voor verschillende leeftijdsgroepen

6. Eenvoudige routes voor verkeer

Bestemmingen zijn vlot bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk uit de wijk gehouden. De verkeerssituatie in de wijk wordt aangepast aan fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

7. Variatie

Er is variatie in woningen voor verschillende leeftijden en gezinnen. Er is ook variatie in de architectuur van de woningen zonder dat de wijk haar identiteit verliest.