We geloven dat een leefbare stad vooral via dialoog, preventie en respect tot stand komt. Gemeentelijke administratieve sancties zijn enkel een stok achter de deur om op te treden tegen mensen die de regels van een goed samenleven niet volgen.

Administratieve sancties zijn noodzakelijk, maar worden zo selectief mogelijk ingezet. Daarom heeft de burgemeester, in overleg met de korpschef, gekozen voor onderstaand handhavingsbeleid.

Dat handhavingsbeleid bestaat uit twee belangrijke pijlers.

Ten eerste:

De vaststeller krijgt de richtlijn om enkel een PV op te maken als er duidelijke overlast is.

Stel je volgende situatie voor: 3u ’s nachts, buiten het stadscentrum, geen toilet in de nabije omgeving en je moet dringend plassen. Je doet dit in een berm en niet tegen een huisgevel of andere vaste constructie. In een situatie zoals deze veroorzaak je geen overlast. Er zal dus geen PV worden opgesteld, noch een GAS-boete worden opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

Ten tweede:

Wanneer een overtreding op de ABP wel gepaard gaat met overlast zal alleen voor onderstaande feiten onmiddellijk de administratieve GAS-procedure opgestart worden ten aanzien van meerderjarigen

 1. Gemengde inbreuken: Dit zijn inbreuken die niet enkel in het politiereglement maar ook in het strafwetboek zijn opgenomen zoals: vandalisme, slagen en verwondingen zonder voorbedachtheid, graffiti,... Voor de afhandeling van deze inbreuken sloot de stad een protocol met het parket. Je vindt het als bijlage bij de ABP hier.
 2. Vervuilen openbare ruimte:
  • Zwerfvuil: bv. sigarettenpeuken, kauwgom, … moeten in de vuilnisbak en smijt je niet op straat.
  • Hondenpoep: wie de hond uitlaat, moet een hondenpoepzakje meenemen.
  • Vuilniszakken mag je pas vanaf 19 uur, voor de dag van de ophaling, buiten zetten.
  • Zakjes gevuld met huishoudelijk afval horen niet thuis in een publieke vuilnisbak.
  • Sluikstorten: afval dump je niet op straat, maar bied je correct aan voor de ophaaldiensten.
 3. Wildplassen: iedereen weet dat het niet hoort om tegen bv. een huisgevel of in een brievenbus te plassen.
 4. Nooduitgang versperren: Een brandweg of een nooduitgang versperren met je voertuig, is spelen met mensenlevens! Houd er rekening mee dat de hulpdiensten hierdoor kostbare tijd verliezen.
 5. Fout parkeren, autoluwe zone:
 6. Inname en herstel openbaar domein: een aannemer die werken uitvoert, moet dit op voorhand aanvragen aan de stad, zodat voetgangers, fietsers, auto’s,… hiervan zo weinig mogelijk hinder ondervinden.
 7. Betreden verboden terrein:
  • Bouwwerven zijn gevaarlijk terrein. Blijf hier voor je eigen veiligheid weg!
  • Recreatiedomein De Nekker betreed je via de ingang. Het hoort niet om over de omheining te kruipen.
 8. Beledigingen en intimidatie
 9. Oneigenlijk gebruik van lachgas
 10. Niet respecteren van door de burgemeester opgelegd plaatsverbod
 11. Afsteken van vuurwerk
 12. Zich niet schikken naar bevelen politie
 13. Exploiteren van een horeca-inrichting, nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie zonder vergunning, wedkantoor, studenten- en domiciliekamers, clubhuis motorclub en handcarwash.

Voor alle andere inbreuken op de ABP die gepaard gaan met overlast geeft men eerst een formele waarschuwing.
Pas vanaf de vaststelling van een tweede inbreuk op de ABP die gepaard gaat met overlast binnen de 24 maanden na de eerste inbreuk waarvoor er reeds een formele waarschuwing werd gegeven, kan de GAS-ambtenaar de GAS-procedure opstarten