De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De GECORO geeft adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief.

De GECORO vergadert gemiddeld één keer per maand.

Samenstelling GECORO 2019-2024

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt elke 6 jaar samengesteld. De werkingsperiode van deze adviescommissie valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad.

De leden van de GECORO zijn aan de ene kant deskundigen in ruimtelijke ordening en aan de andere kant vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Voor Mechelen zijn volgende maatschappelijke geledingen uitgekozen: verenigingen rond natuur en milieu, werkgevers, werknemers, handelaars, landbouwers, mobiliteit, relatie kind/jeugd en ruimtelijke ordening.

Voor de maatschappelijke geledingen worden specifieke verenigingen en organisaties aangeschreven om een kandidaat (en plaatsvervanger) voor te dragen.

Raadpleeg de samenstelling van de GECORO 2019-2024.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 015 29 79 36 of gecoro@mechelen.be.