Geluidshinder of lawaai vermindert in grote mate de levenskwaliteit van mens en natuur. Het gaat om geluid dat vooral door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze overlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Geluidhinder is zeer subjectief. Geluid of een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dit niet noodzakelijk voor een andere. Het doet er daarbij niet altijd toe of dat geluidsniveau onder of boven de in de wet toegestane maximale waarde ligt.

een muziekoptredenDe algemene bestuurlijke politieverordening en de toepassing van de administratieve sancties biedt sinds 2006 aan de stad een wettelijk kader om de geluidsproblematiek gerichter aan te pakken.

Zo kunnen mensen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro als ze zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners wordt verstoord tussen 22u ‘s avonds en 6u ‘s morgens.

Ook honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend geschreeuw, gekrijs of een ander aanhoudend geluid.

Het gebruik van grasmaaimachines, houtzagen, hakselaars, bosmaaiers en andere machines voor het tuinieren die door een motor worden aangedreven, is alleen toegestaan tussen 6 en 22u. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke machines enkel toegestaan tussen 10 en 14u. Dit is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Met klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen.

Voor meer informatie en klachten over geluidshinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst Milieu en Landbouw.