Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

De belangrijkste taken die gemeenschapswachten uitvoeren:

Afwezigheidstoezicht

Ga je op reis of ben je voor langere tijd afwezig? Dan kan je afwezigheidstoezicht aanvragen bij de lokale politie en dit minstens 2 weken op voorhand. De woning waarvan de eigenaar op reis is, wordt dan op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door gemeenschapswachten en/of politie.

Ondersteuning van fietsprojecten

  • Het bewaken van fietsenstallingen tijdens grote evenementen (Maanrock, Parkpop, Ottertrotter, Kinderspeeldag).
  • Het gratis graveren van fietsen tegen fietsdiefstal.
  • De jaarlijkse fietscontroles in de Mechelse scholen tijdens de maanden september en oktober.
  • Ondersteuning in het verkeerseducatief centrum Biesieklette (Vrijbroekpark).
  • Aanvraag van fietspassen. Deze pas helpt de eigenaar om bij diefstalaangifte een correcte beschrijving van zijn rijwiel te kunnen geven.

Verkeersveiligheid in schoolomgevingen

Gemeenschapswachten worden als gemachtigde opzichters ingezet aan verschillende scholen en zorgen op deze manier voor het veilig oversteken van groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden.

Sensibilisering

Het verspreiden van folders met preventieve tips om burgers te waarschuwen tegen gauwdiefstal. Op geregelde tijdstippen en in samenwerking met de politie, gaan de gemeenschapswachten na of geparkeerde auto's zijn afgesloten en of er geen waardevolle voorwerpen zichtbaar zijn (PIA-acties).

Patrouilles

De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (mankementen, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze over aan de bevoegde instanties. Ze houden eveneens een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en andere evenementen.

Naast het informeren van burgers mogen de gemeenschapswachten rond bepaalde thema's ook repressief optreden. Deze gemeenschapswacht-vaststellers mogen inbreuken tegen de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) vaststellen. Dit kan leiden tot een administratieve boete. Het gaat hier over: sluikstorten, het te vroeg en verkeerd buitenplaatsen van huisvuilzakken, het sneeuw-en ijsvrij houden van stoepen, het illegaal plakken van affiches, het niet reglementair ophangen van huisnummers, ...

Toezicht op Lijnbussen

De aanwezigheid van schoolgaande jongeren op sommige bussen van De Lijn kan voor overlast zorgen. Gemeenschapswachten houden toezicht op deze risicovolle trajecten.