De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (beschadigingen aan het openbaar domein, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze over aan de bevoegde instanties. Ze houden ook een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en andere evenementen.
Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paarse uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers.

De belangrijkste taken die gemeenschapswachten uitvoeren:

Melden en informeren

Gemeenschapswachten gaan dagelijks op patrouille in hun wijk. Zij melden via een App beschadigingen aan het openbaar domein (put in voetpad, defecte straatverlichting en andere) zodat andere diensten dit snel kunnen herstellen. Daarnaast informeren zij de Mechelaar en bezoekers van onze stad. Spreek hen zeker aan als je zelf iets wil melden.

Afwezigheidstoezicht

Ga je op reis of ben je voor langere tijd afwezig? Dan kan je afwezigheidstoezicht aanvragen bij de lokale politie en dit minstens 2 weken op voorhand. De woning waarvan de eigenaar op reis is, wordt dan op regelmatige tijdstippen gecontroleerd door gemeenschapswachten en/of politie.

Fietsveiligheid

  • Het bewaken van fietsenstallingen tijdens grote evenementen (Maanrock, Parkpop, Ottertrotter, Kinderspeeldag).
  • Het gratis graveren van fietsen tegen fietsdiefstal.
  • De jaarlijkse fietscontroles in de Mechelse scholen tijdens de maanden september en oktober.
  • Ondersteuning in het verkeerseducatief centrum Biesieklette (Vrijbroekpark).

Verkeersveiligheid in schoolomgevingen

Gemeenschapswachten worden, net als gemachtigde opzichters, ingezet aan verschillende scholen en zorgen op deze manier voor het veilig oversteken van groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden. Ook bij de opstart van nieuwe schoolstraten worden gemeenschapswachten ingezet.

Sensibilisering

Ieder jaar worden er ook verschillende preventiecampagnes opgestart vanuit de afdeling Preventie en Veiligheid. Gemeenschapswachten helpen tijdens de campagnes door infostands te bemannen en flyers te verspreiden. Denk maar aan de actie “1 dag niet” ter preventie van woninginbraak. De gemeenschapswachten verspreiden ook, net als de politie, preventieve tips om burgers te waarschuwen tegen gauwdiefstal.

Toezicht op lijnbussen

De aanwezigheid van schoolgaande jongeren op sommige bussen van De Lijn kan voor overlast zorgen. Gemeenschapswachten houden toezicht op de risicovolle trajecten.

Toezicht in parken en pleintjes

De Mechelse pleinen en parken zijn aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen. Het is belangrijk dat deze ook een veilige plek zijn om te vertoeven, te spelen, te lezen en te genieten van de rust. Gemeenschapswachten houden toezicht op de leefregels die gelden in parken en op speelpleintjes. Daarnaast openen en sluiten zij iedere dag een 15-tal Mechelse parken en pleinen.