Openbare zitting

1.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake de instelling van een restrictieperimeter naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Yellow Red KV Mechelen - R. Standard de Liège van 20 november 2016.

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 van AGB Sport Actief Mechelen (SAM).

2)    Goedkeuring budgetwijziging 1/2016 van AGB Sport Actief Mechelen (SAM).

19.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 aan AGB Sport Actief Mechelen (SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur.

23.    Cultuur

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2012 houdende de goedkeuring van het reglement Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren.

2)    Goedkeuring aangepast reglement 'Beiaardbespelingen' in de Sint-Romboutstoren.

24.     Jeugd

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Chiro Hombeek tot het bekomen van een investeringstoelage.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Chiro Libertus tot het bekomen van een investeringstoelage.

25.     Preventie

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en De Sleutel van 1.1.2017 tot 31.12.2019.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CGG De Pont vzw van 1.1.2017 tot 31.12.2019.

26.    Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan - De Bergen, voor de realisatie van ontsluitingswegen naar het te ontwikkelen woongebied.

1)    Goedkeuring kaderovereenkomst tussen stad Mechelen en Van der Valk Mechelen NV (CIT Blaton NV en Immo Willambroux NV) in oprichting voor de vervreemding en herbestemming van het onroerend goed "De Ouwen Dok", Rode Kruisplein 1/4.

2)    Goedkeuring beslissing tot een formele desaffectatie van het gebouw de Ouwen Dok.

31.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring lastenboek voor het in concessie geven van de casco indoor skateruimte gelegen aan het Douaneplein 4b.