Gepubliceerd op:
1
april
2021

De Mechelse Genealogische Bronnen gaat een partnerschap aan met Lier en verandert van naam: Genealogische Bronnen Rivierenland.

Sinds 2014 is Mechelse Genealogische Bronnen dé online genealogische databank bij uitstek voor iedereen die op zoek is naar informatie over zijn of haar Mechelse voorouders. Recent ging het Stadsarchief Mechelen een partnerschap aan met de archiefdienst van de Stad Lier. Aangezien Mechelen de ambitie heeft om met Mechelse Genealogische Bronnen een ruimere regio te bestrijken, verandert de naam van het platform voor stamboomonderzoek naar Genealogische Bronnen Rivierenland.

Mechelse Genealogische Bronnen is al zeven jaar lang een vaste waarde in het genealogische landschap. Iedereen die online op zoek is naar gegevens van voorouders uit Mechelen en deelgemeenten, wordt royaal voorzien van bronnen op de website. Deze bronnen zijn historische documenten met persoonsgegevens, die volledig openbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters, enz.

De databank wordt jaarlijks uitgebreid en aangevuld met nieuwe bronnen. Door het aansluiten van het Archief Lier worden er in één klap 67.000 extra beelden toegevoegd. Concreet gaat het om de bevolkingsregisters van Lier en Koningshooikt van 1840 tot 1900, en akten van de burgerlijke stand van Lier van 1797 tot 1900. In de nabije toekomst worden nog andere Lierse bronnen ontsloten, zoals parochieregisters en doodsprentjes.

Deze databank voor stamboomonderzoek behoort tot de top in Vlaanderen en we pakken hier met glans onze regionale rol op. Dankzij de niet-aflatende inspanningen van vrijwilligers, enthousiastelingen en samenwerkende organisaties breidt ze dagelijks verder uit. Daarom wil het Stadsarchief Mechelen aan de gemeenten en steden uit haar regio de kans geven om de genealogische bronnen waarvoor zij zorg dragen via de website en de bijhorende databank te ontsluiten. 

In de loop van 2020 trad de Stad Lier, meer bepaald het Archief Lier, als eerste partner toe tot het platform. Vanwege de regionale ambitie was de naam Mechelse Genealogische Bronnen niet langer bruikbaar. Daarom wijzigde de naam naar Genealogische Bronnen Rivierenland en kreeg de website een algemene herziening.

Vanden Broele Group maakte de website en databank in opdracht van Stad Mechelen. Deze firma staat ook in voor de achterliggende databank, ondersteund door het softwarepakket ScanSearch. Stadsarchief Mechelen en Archief Lier danken hun vrijwilligers voor het jarenlange invoer- en controlewerk. Ook waren een aantal leden van De Ware Vrienden van het Archief onmisbaar voor de indexering van de genealogische bronnen. Verder gaat dank uit naar de vruchtbare samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw, het Rijksarchief Antwerpen en heemkundekring Hoembeka, die in de beginfase tal van gegevens en beelden aanleverden.