Geurhinder treedt op als mensen een geur die ze in hun omgeving waarnemen, als onaangenaam en/of schadelijk voor hun welzijn beoordelen. De mate van de hinder wordt meestal bepaald door piekconcentraties waar je aan blootgesteld wordt.

Geurhinder komt vaak voor bij het verbranden van afval, al dan niet in openlucht en bij uitstoten door productieprocessen.

Verbranden van afval verboden! 

Afval verbranden in open vuren, tonnen, haarden, vuurplaatsen én allesbranders is ten strengste verboden.

In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegelaten.

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan je zou denken. Er is een angstwekkend hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden van hout- en plasticafval. Maar ook de verbranding van 'onschuldig' tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke concentraties dioxines, stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Versnipperen van hout, mulchen, composteren of afvoeren naar het recyclagepark zijn gezondere manieren om van je tuinafval af te raken.

Afval verbranden is niet alleen schadelijk voor jezelf, maar ook voor de buren. Vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, onaangenaam voor omwonenden en voorbijgangers. Planten in de omgeving gaan kapot aan de walm van een vuurtje en het is erg slecht voor wasgoed. Afval verbranden getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen.

Wetgeving

verbranden hout in weideDaarom verbiedt artikel 54 van de algemene bestuurlijke politieverordening het om vuur te maken in de openbare ruimte zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester.Verder is het verboden de buurt te hinderen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of projectielen van allerlei aard.

Artikels 55 en verder handelen dan weer over stoken met allesbranders. 

Wie contacteren? 

Met klachten kan je terecht bij de Lokale Politie Mechelen.

Voor meer informatie en klachten over geurhinder van bedrijven kan je terecht bij de dienst Milieu en Landbouw.

Folder Vic steekt alweer afval in de fik