Ambulance en brandweer112015 280 280 
voor niet-dringende interventies (wespenverdelging, wateroverlast,…) 
Politie101 
Antigifcentrum070 24 52 45 
Tele-onthaal106www.tele-onthaal.be
Vluchthuis015 695 695 
Dokter van wacht1733www.mediwacht.be
Tandarts van wacht090 33 99 69 (1,5 euro/minuut)www.tandarts.be/wachtdienst
Oogarts van wacht Oogartsen van wacht 
Geweld – misbruik – mishandeling 1712 (gratis en anoniem) 
Zelfmoordlijn1813 (gratis en anoniem) 
Crisiszorg geestelijke gezondheid
PAAZ Mechelen
015 89 22 11 
Kinder- en Jongerentelefoon102 (gratis en anoniem)