Derdebetalersysteem

De stad komt via een derdebetalersysteem tussen in de kostprijs voor het openbaar vervoer met De Lijn. De Mechelse kinderen en jongeren genieten een korting van 33% op hun Buzzy pazz.
Meer informatie.

Andere kortingen

Sommige mensen hebben recht op een een abonnement tegen een verminderd tarief:

  • mensen met een leefloon of inkomensgarantie
  • houders van een WIGW (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen)
  • werkzoekenden in trajectbegeleiding bij de VAB
  • asielzoekers
  • jongeren begeleid door een voorziening van de bijzondere jeugdzorg
  • 65+
  • een gezin met meer dan 1 Buzzy Pazz

Nog vragen? Surf naar www.delijn.be/tarieven of bel naar De LijnInfo op het nummer 070 220 200 (€ 0,30/min.).