STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

2 september 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 2 september 2019, gepubliceerd op de website op 3 september 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

Aktename 

Vastgesteld / Bekrachtigd 

Vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Aktename / Gunstig geadviseerd 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Kennisname / Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Bekrachtigd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

34.     TOEGEVOEGD PUNT. C. Gennez - Maximumfactuur secundair onderwijs.

Geamendeerd voorstel goedgekeurd. 

Behandeld op basis van antwoordnota 

Behandeld op basis van antwoordnota 

Behandeld op basis van antwoordnota 

Behandeld op basis van antwoordnota