STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

16 december 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 16 december 2019, gepubliceerd op de website op 17 december 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Vastgesteld 

 Aktename 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Aktename / Goedgekeurd 

 Aktename 

18.     Afgevoerd van agenda 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd  

 Goegekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

50.     Afgevoerd van agenda 

 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Aktename 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Bekrachtigd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld 

 Goedgekeurd 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Vastgesteld 

 Vastgesteld