STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

19 december 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 Openbare zitting

Bart De Nijn verkozen verklaard en aangesteld als 8ste schepen, met ingang van 1.01.2018.

 

Christiaan Backx verkozen verklaard als voorzitter gemeenteraad, met ingang van 1.01.2018.

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Goedgekeurd / Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Gunstig geadviseerd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd