STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

21 februari 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

Kennisname 

Eduard Leemans verkozen verklaard als OCMW-raadslid

Goedgekeurd 

Bekrachtigd 

Goedgekeurd 

Kennisname

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Aktename / Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd  

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

25.     Toegevoegd punt. Voorstel J. De Vleeshouwer: Overzicht politieke mandaten en vergoedingen.

Goedgekeurd 

Niet goedgekeurd 

Niet ter stemming gelegd 

Goedgekeurd met inbegrip van het amendement van raadslid F. Perdaens.