STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

21 oktober 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 21 oktober 2019, gepubliceerd op de website op 22 oktober 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

Aktename / Goedgekeurd

Vicky Vanmarcke aangesteld en beëdigd als 7de schepen, voor de duur van de verhindering van de burgemeester wd.

Goedgekeurd 

Bekrachtigd 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Vastgesteld 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

24.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure  aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek 2019-OO-BB-558 inzake de opdracht "Leveren van dranken en onderhoud tapinstallaties en het concept van het aanbieden van herbruikbare bekers op verschillende locaties".

Geschrapt

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

25.     D. Tuypens - Herziening belastingreglement op domiciliekamers.

Voorstel raadslid D. Tuypens verworpen

Voorstel raadslid F. Creyelman niet ter stemming gelegd

Voorstel raadslid D. Tuypens verworpen 

Voorstel raadslid S. Deleus verworpen

Voorstel raadslid T. Verbeurgt verworpen 

Voorstel raadslid F. Bennasser verworpen 

Voorstel raadslid K. Geys niet ter stemming gelegd