STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

23 oktober 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

 Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 Openbare zitting

Aktename / Goedgekeurd

Jamel Ibrahimi aangesteld als gemeenteraadslid

Vastgesteld 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd: 

28.     Parkingbeheer. Goedkeuring van het intern reglement voor de parking Zwartzustersvest.

Goedgekeurd 

Goedgekeurd