STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

24 juni 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 24 juni 2019, gepubliceerd op de website op 25 juni 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

 Bekrachtigd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Aktename / Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Aktename / Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Aktename 

 Vastgesteld 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Bekrachtigd 

 Goedgekeurd 

 Aktename 

 Aktename 

 Aktename 

 Aktename 

 Aktename 

 Aktename 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

52.     Toegevoegd punt. D. Tuypens - De rechten van bomen.

 Voorstel gemeenteraadslid D. Tuypens aangenomen voor bespreking in raadscommissie. 

 Voorstel gemeenteraadslid K. Van den Bosch niet ter stemming gelegd. 

 Voorstel gemeenteraadslid F. Bennasser verworpen 

 Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen