STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

24 oktober 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Gunstig geadviseerd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd / Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

Voorstel gemeenteraadslid Keldermans verworpen

 

Voorstel gemeenteraadslid Keldermans verworpen