STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 november 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 november 2019, gepubliceerd op de website op 26 november 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

Bespreking ter zitting 

Kennisname 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd / Aktename 

Aktename 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd / Aktename

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

38-2. Toegevoegd punt. F. Creyelman - Extra afvalcontainers Jubellaan.

Voorstel raadslid F. Creyelman niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid K. Van den Bosch niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid R. Rabau niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid F. Perdaens niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid T. Verbeurgt verworpen 

Voorstel raadslid T. Verbeurgt niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid F. Bennasser niet ter stemming gelegd 

Voorstel raadslid K. Geys verworpen

Besloten zitting

39.     Preventie. Aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties.

Goedgekeurd