STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 februari 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 26 februari 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

Goedgekeurd 

Gunstig geadviseerd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Vastgesteld 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

61.     Toegevoegd punt. D. Tuypens : Afvalbeleid : verlaging prijs vuilzakken en afschaffing afvaltaks.

Voorstel gemeenteraadslid Tuypens verworpen 

Voorstel gemeenteraadslid Tuypens verworpen