STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 maart 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 25 maart 2019, gepubliceerd op de website op 25 maart 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

Openbare zitting

 

Aktename / Goedgekeurd

De heer Van den Bosch Kenzo aangesteld en beëdigd als gemeenteraadslid.  

 Goedgekeurd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Gunstig geadviseerd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

16.     AFGEVOERD VAN DE AGENDA

 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

 Voorstel gemeenteraadslid Perdaens verworpen