STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

26 september 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Gunstig geadviseerd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

Voorstel gemeenteraadslid P. Princen goedgekeurd

 

Voorstel gemeenteraadslid T. Van den Brande verworpen

 

Voorstel gemeenteraadslid .F. Perdaens goedgekeurd