STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

27 februari 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

20.     AFGEVOERD VAN DE AGEND.

 

21.     AFGEVOERD VAN DE AGENDA.

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

 

Voorstel gemeenteraadsleden Vandersmissen, Kestens, Hopf, De Raedemaeker en Van den Brande goedgekeurd.

 

Voorstel gemeenteraadslid C. Gennez verworpen.

 

Voorstel gemeenteraadslid C. Gennez aangenomen, na amendering.

PUNTEN BESLOTEN VERGADERING

29.