STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 april 2020

AGENDA VOLLEDIG

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 27 APRIL 2020 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

OPENBARE ZITTING

12.     Sport. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en KRC Mechelen betreffende het verlenen van een investeringstoelage in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld in tussenseizoen 2020.

25.     S. Deleus - Oprichting commissie corona.

Volgend punt werd in toepassing van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: