STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

27   september 2016

VRAGEN

 Vragen

V1.     Hans Keldermans: Inflatable Refugee & Broosistan (actualiteitsdebat).

V2.     Hans Keldermans: Gebruik Quads op openbare weg.

V3.     Hans Keldermans: Ophaling niet-reglementaire vuilzakken.

V4.     Hans Keldermans: Heraanleg kruispunt Nekkerspoel afwatering en controle uitgevoerde werken. - schriftelijk antwoord college

V5.     Kristof Calvo: Anti-discriminatie.

V6.     Catherine François: Zaterdagse markt - meer evenementen plannen op zondag.

V7.     Patrick Princen: Fietsparkeerplaatsen voor iedereen.

V8.     Freya Perdaens: Openbare toiletten voor (minder-) validen.

V9.     Karel Geys: Zaterdagmarkt.

V10.   Caroline Gennez: Besparingen station Mechelen.

V11.   Karel Geys: Toekomst omgeving Dageraadstraat - Nattenhofstraat - Koostraat - Vaart.

V12.   Caroline Gennez: Openstellen van tuin INDAVER.

V13.   Ali Salmi: Diversiteitsmaatregelen in het Mechelse bestuursakkoord.

V14.   Ali Salmi: Evaluatie Offerfeest 2016 in Mechelen.