STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 november 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

 Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 Openbare zitting

Aktename

Goedgekeurd / Aktename 

Goedgekeurd / Kennisname 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Aktename 

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Kennisname 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

 Goedgekeurd 

Goedgekeurd