STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27   mei 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 27 mei 2019, gepubliceerd op de website op 28 mei 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Aktename / Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename / Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename 

Aktename / Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd