STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD 

28 november 2017

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 

Openbare zitting

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Goedgekeurd / Kennisname

 

Aktename

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Aktename

 

Kennisname

Kennisname

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Kennisname

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Aktename / Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

Voorstel gemeenteraadsleden Blavier en Kestens goedgekeurd

 

Voorstel gemeenteraadslid Van den Brande verworpen