STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

28   januari 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

 Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 28 januari 2019, gepubliceerd op de website op 30 januari 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur.

 Openbare zitting 

Bekrachtigd 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Vastgesteld 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd na amendering 

Goedgekeurd na amendering 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

32-2. Toegevoegd punt. H. Keldermans :   Ophaling GFT.

Voorstel gemeenteraadslid H. Keldermans verworpen 

Voorstel gemeenteraadslid H. Keldermans verworpen 

Voorstel gemeenteraadslid D. Tuypens niet ter stemming gelegd 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het Bestuursakkoord 2019-2024.

Voorstel gemeenteraadslid F. Perdaens verworpen 

Voorstel gemeenteraadsleden A. Orlians, M. Willemsen, M. Walschaers, P. Indigne, F. El Morabet, E. Okmen & V. Vanmarckegoedgekeurd 

Voorstel gemeenteraadslid H. Riffi goedgekeurd 

Voorstel gemeenteraadslid W. Soons niet ter stemming gelegd