STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

29 april 2019

BESLISSINGSLIJST  TOEZICHT

Overzichtslijst van beslissingen van de gemeenteraad van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 29 april 2019 in toepassing van artikel 285 van het decreet lokaal bestuur. 

Openbare zitting

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Aktename / Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd


Goedgekeurd


Goedgekeurd


Goedgekeurd


Goedgekeurd


Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd: 

Niet goedgekeurd 

Niet ter stemming gelegd 

Niet goedgekeurd 

Niet goedgekeurd 

Goedgekeurd