STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

30 maart 2020

AGENDA

 

Mechelen, 27 maart 2020

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad een virtuele vergadering zal houden op maandag 30 maart 2020 om 20.00u ten einde te beraadslagen over een beperkte agenda.

Dit zal gebeuren via Microsoft Teams. Aanwezigheid van pers en publiek is niet mogelijk.

Fabienne Blavier
Voorzitter

OPENBARE ZITTING

10.     Mobiliteit. Goedkeuring subsidiereglement ‘Gedeelde mobiliteit’ met ingang van 1 april 2020.

BESLOTEN ZITTING

15.     Personeelsbeleid. Ontslagverlening op 1 januari 2021 aan de financieel directeur ingevolge pensioen.

16.     Preventie. Aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties.