logo GRITHMet de steun van

GRITH: Green Renewable Industrial Transition Hotspots

Industrieterreinen zijn de slapende schoonheden van de energietransitie. Het kunnen hotspots zijn voor de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie, voor de productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte. Tot nu toe zijn deze terreinen echter verwaarloosd in de energietransitie. Veel van de bedrijven hier voelen de noodzaak om actie te ondernemen tegen stijgende energieprijzen, netcongestie en milieueisen, maar zijn zich niet bewust van hun collectieve potentieel. De transformatie van industriële locaties in hernieuwbare hotspots vereist een heroverweging van overheidssteun en nieuwe bedrijfs- en exploitatiemodellen.

Project GRITH reorganiseert de betrokkenheid op het industrieterrein, biedt haalbare business cases voor gedeelde productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie, en test deze in ten minste 25 projecten waar industriële locaties het aandeel hernieuwbare energie verhogen tot 40% van hun verbruik. Industrial Transition Hotspots laat dus zien hoe de EU haar 2030-doelstelling kan halen op weg naar klimaatneutraliteit in 2050.

Het project bouwt voort op de beschikbare technische oplossingen voor energie-efficiëntie, productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie. Beperkt bewustzijn, ontbrekende capaciteiten en onzekerheden over business cases verhinderen nu de toepassing van deze technische oplossingen. Industrial Transition Hotspots doorbreekt de huidige impasse met gerichte ondersteuning van bewustwording tot actie, investerings- en bestuursoplossingen en capaciteitsopbouw.

Het project levert:

 • Gezamenlijke strategie die industriële locaties betrekt bij en ondersteunt bij hun energietransitie en die de groene economische ontwikkeling en werkgelegenheid stimuleert.
 • Oplossingen en modellen voor ten minste 37 industriële locaties en hun bedrijven om de energie-efficiëntie te verhogen, hernieuwbare energie te produceren, op te slaan en te distribueren, en hen tegelijkertijd te beschermen tegen de nadelige gevolgen van stijgende energieprijzen.
 • Meer capaciteit voor lokale overheden, hun industriële locaties en bedrijven om te investeren en locatiespecifieke circulaire energiesystemen te onderhouden.

Partners

GRITH telt 8 projectpartners:

 • Provincie Drenthe  (NL)
 • Gemeente Emmen (NL)
 • Borås Stad (SWE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Vejle Kommune - Municipality of Vejle  (DNK)
 • Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH - Economic Development Wesermarsch GmbH (DE)
 • Landkreis Emsland - Emsland District (DE)
 • Pôlénergie (FR)

Looptijd

Het project loopt 36 maanden van 01 mei 2023 tot en met 30 april 2026.

Budget

Het projectbudget van Stad Mechelen is 417.000 euro en wordt voor 60% gesubsidieerd door Europa.

Stad Mechelen ontvangt tevens cofinanciering van Provincie Antwerpen voor een maximumbedrag van 33.360,00 euro of 8,00 % van de projectuitgaven.