De Tinelsite is volop in transformatie. Binnen een publiek-private samenwerking bouwt de stad aan een sterk totaalproject voor de site, dat inzet op stedelijke mix, kwalitatieve publieke ruimte en een hoogwaardige architectuur met veel respect voor de geschiedenis van de plek.  

In het noorden van de binnenstad ligt de Tinelsite, genoemd naar Vlaams pianist en componist Edgar Tinel (1854-1912). De site wordt omgeven door de Tinellaan, de Van Busleydenstraat, de Jodenstraat en de Goswin de Stassartstraat. Samen met de private sector wil de stad, in navolging van de Lamotsite en de Clarenhofsite, dit stadsdeel als geheel aanpakken. De Tinelsite zal uitgroeien tot één van de boeiendste locaties van de stad, waar een groot aantal functies hun plek krijgen. 

Wat wordt vernieuwd?

De bouw van Kazerne Dossin in 2012 was een eerste grote stap in de herontwikkeling van het Tinelsite. Intussen wordt door KSA | HildundK Architecten hard gewerkt aan de plannen van het Predikherenklooster. Dit 17de-eeuws gebouwencomplex wordt gerenoveerd en heringericht zodat in 2018 de stadsbibliotheek er haar intrek kan nemen.

Een afwisseling tussen historische panden en nieuwe gebouwen zal de Tinelsite karakteriseren. Het ontwerp biedt een combinatie van een rijk verleden en een waaier aan nieuwe mogelijkheden. In totaal komen er een 80-tal nieuwe woningen: een 20-tal in de oude kazernegebouwen en een 60-tal in nieuwe gebouwen. Daarnaast wordt nog voorzien in drie commerciële ruimtes. Het wordt een unieke mix van woningtypes, zodat op Tinel verschillende doelgroepen kunnen samenleven.

De 3 kazernegebouwen

Bestaande figuren: de drie kazernegebouwen

De drie historische gebouwen van de Rijkswachtkazerne blijven grotendeels behouden. Ze krijgen de namen van oude rangen bij de politie.

  1. Adjudant, het hoofdgebouw van de kazerne, wordt herbouwd achter de bestaande gevel. Hier komen zes flexibele atelierwoningen en twee ruimte appartementen. Samen met 'Poirot' en 'Maigret' vormt de 'Adjudant' de wand voor de collectieve tuin.
  2. Brigadier, het grote bijgebouw van de kazerne, wordt binnen het bestaande volume omzichtig verbouwd. De hoofddraagstructuur blijft behouden, alsook de gevels, die worden hersteld. Enkel de doorsnede wordt aangepast, zodat de mogelijkheid ontstaat om vijf duplexwoningen te stapelen bovenop vijf tuinwoningen.
  3. Sjampetterke: dit kleine bijgebouw van de kazerne krijgt een tweede leven door het deels te behouden, deels te herbouwen. Hier komt ook een buurtlokaal en een ruimte waar de gebiedsregisseur zijn uitvalsbasis krijgt.

Nieuwe figuren

Naast de historische panden wordt Tinel verrijkt met vier nieuwe woongebouwen, genoemd naar vier vermaarde detectives: 

  1. Maigret: dit woongebouw zal ruime appartementen herbergen en twee commerciële ruimtes op de begane grond. Deze kunnen mogelijk ingericht worden als koffiebar, boekhandel, reisbureau, …
  2. Poirot: dit woongebouw zal eveneens ruime appartementen herbergen en een commerciële ruimte op het gelijkvloers, naast een ruim appartement met praktijkruimte aan de E. Tinellaan.
  3. Holmes: Holmes vindt aansluiting tussen het Gendarmenhof en de huizen langs de Jodenstraat. Hier komen patiowoningen. Om de hoek (in het gebouw) komt een kinderopvang.
  4. Baskerville: langs het park en naast het Predikherenklooster staat Baskerville, een gebouw met diverse types appartementen. Baskerville telt vier verdiepingen en plooit rond een gedeelde tuin.

Tinelpark

Groen

De Tinelsite krijgt een combinatie van publieke, private en collectieve buitenruimtes.

Tussen de Goswin de Stassartstraat en de Van Busleydenstraat komt het Tinelpark, dat ontwerpbureau 'Omgeving' zal realiseren. Het Tinelpark bestaat uit een schakeling van twee parkdelen: de Predikherentuin (die reeds werd gerealiseerd) en het Gendarmenhof, met de grote esdoorns. Een oostwest-traject verbindt beide parkdelen. Mogelijks komt in het verlengde van de Van Busleydenstraat nog een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Afleidingsdijle. Deze zou dan aansluiten op die oostwestverbinding en de dynamiek in het park verder voeden. Aansluitend op het Gendarmenhof ligt een collectieve, private tuin voor de bewoners. De gebouwen van jeugdcentrum ROJM werden gesloopt, zodat er één groot park kan worden gevormd .

Ondergrondse parking

Onder 'Adjudant', 'Maigret' en 'Poirot' komt een ondergrondse parking met twee verdiepingen die plaats biedt aan 319 wagens. Daarvan zijn er 124 publieke parkeerplaatsen en 78 parkeerplaatsen die verkocht worden aan buurtbewoners. De parkeerplaatsen voor bewoners worden afgescheiden. 

PPS-ontwikkeling

Om dit omvangrijke stadsvernieuwingsproject te realiseren, werd een publiek-private samenwerking (PPS) in het leven geroepen. Na een intensieve procedure koos de stad voor het projectvoorstel van het samenwerkingsverband 'Edgar Tinel', een tijdelijk samenwerkingsverband tussen vier private partners die zich omringen met 10 gespecialiseerde studiebureaus of adviseurs. De stad apprecieerde hun keuze voor het maximale behoud van de drie historische gebouwen van de Rijkswachtkazerne, en de keuze om enkele nieuwe gebouwen te creëren die mooi afwisselen met de bestaande gebouwen. 

Timing en fasering

De bouwaanvraag voor Tinel wordt dit najaar ingediend. De verdere fasering loopt als volgt:

  • 2015-2016: archeologisch onderzoek en verhuis van politie en ROJM
  • 2016-2018: aanleg ondergrondse parking
  • 2018-2022: realisatie van de woningen en het park

Participatief traject

De Tinelsite groeide de voorbije jaren in overleg met de buurt met onder meer de adviserende rol van de Bewonersbegeleidingsgroep, de 500m²-initiatieven en de brainstormsessies met focusgroepen over de bibliotheek en het openbaar domein. Ook in de toekomst zal er ruime aandacht zijn voor communicatie met en participatie van de buurtbewoners. 

Info voor buurtbewoners

Zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de realisatiefase werden verschillende infovergaderingen en kijkdagen georganiseerd. Uiteraard zal er zowel voor als tijdens de werken geregeld gecommuniceerd worden naar de buurt. Wie met vragen zit, kan steeds mailen naar tinel@mechelen.be.

Projectwebsite

Voor meer info over de woningen kan u terecht op de projectwebsite: www.tinelmechelen.be