Het Hovenierspark is het resultaat van een door de bewoners gedragen participatietraject. Ze kregen toen de keuze uit 2 scenario's: een groen binnengebied of een binnengebied met parkeergelegenheid. Na heel wat onderzoek, bevraging en input van de buurt werd met een overdonderende meerderheid gekozen voor een volledig groen binnengebied.

De invulling van het binnengebied is anders dan in de andere parken. De reden is dat dit een tijdelijke invulling is. Het OCMW is eigenaar van dit perceel. Er is nog geen definitieve bestemming voor het gebied, maar met deze invulling als park kunnen de buurtbewoners er de volgende jaren alvast volop van genieten. Door de tijdelijkheid van de invulling voorziet de stad geen dure verlichting en camera's.

Het parkje omvat een samentuin en een natuurspeelplaats.

  • Deze samentuin wordt onderhouden door enthousiaste vrijwilligers uit de buurt. Deze 'Hoveniers' onderhouden samen de groentetuin, de vierkante metertuintjes en de kippenren in het parkje. De groenten worden onderling geoogst en verdeeld. Het regenwater van de aanpalende fietsenstalling wordt hergebruikt: een systeem van aan elkaar gekoppelde 1000l containers vullen zich zodra het regent.
  • in de natuurspeelplaats treffen wilgenhutten aan waar de kinderen kunnen ravotten. Met dood hout werden enkel spelaanleidingen gecreëerd. 

De samentuin en kippenren is enkel toegankelijk voor de samentuinders.

De doelgroepen voor de natuurspeelplaats (met wilgendorpje)  zijn 6- tot 12-jarigen; 2-tot 6-jarigen kunnen er fantasiespelletjes spelen.

Ontwerp

Dienst Natuur- en groenontwikkeling Stad Mechelen

Ingang

via Hoveniersstraat