• Afspraak maken
 • Spoedprocedures Voor een spoedprocedure voor onder meer een reispas of eID in spoed wordt een afspraak in de spoedagenda gemaakt  (versnelde procedure= meerkost!). Ook voor de vervanging van een gestolen rijbewijs en/of gestolen identiteitskaart krijg je bij hoogdringendheid een afspraak in de spoedagenda. Voor deze spoedproducten kom je gewoon langs tijdens de openingstijden en word je verder geholpen aan het loket.
 • Documenten indienen, je krijgt een ontvangstbewijs: poststukken, formulieren, bouwdossiers, …
 • Polio-attest afgeven
 • Leveringen : (kleine) postpakketjes voor stadsdiensten
 • Inzage in documenten zoals het inkijken van een openbaar onderzoek en documenten die aangevraagd zijn in het kader van openbaarheid van bestuur.
 • Algemene informatie en brochures zoals de infogids, de afvalkalender of anti-reclamestickers haal je gewoon af aan het onthaal
 • Documenten (die je reeds aangevraagd hebt op afspraak) afhalen:
  • Rijbewijs, voorlopig rijbewijs, internationaal rijbewijs
  • Reispas
 • Uittreksel uit het strafregister (goed gedrag en zeden) kan je online aanvragen maar kan je ook persoonlijk aan het snelloket vragen. Het uittreksel wordt per post opgestuurd of kan aan het snelloket worden afgehaald. 
 • PIN/PUKcode aanvragen kan je online aanvragen maar kan je ook persoonlijk aan het snelloket vragen.
 • Attesten uit het bevolkingsregister (attest van woonst, samenstelling van het gezin, bewijs van leven, enz...) kan je online aanvragen maar krijg je ook onmiddellijk mee tenzij dit voor het buitenland bestemd is (en moet gehandtekend worden door Burgemeester of Schepen).
 • Aktes van burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden) krijg je onmiddellijk mee tenzij deze voor het buitenland bestemd zijn (en moeten gehandtekend worden door Burgemeester of Schepen).
 • Reistoelating voor minderjarigen
 • Eensluidend verklaren van documenten (diploma's,...)
 • Wettiging van handtekening
 • Huisvuilzakken aankopen of gratis afhalen (chronisch zieken)
 • Composteersystemen voucher
 • CO melders
 • Taxicheques
 • Attest voor tijdelijke bewonerskaart (model 2)
 • Attest voor verblijf in het buitenland tijdens de verkiezingen

Opgelet: voor de producten van het snelloket hebt u geen afspraak nodig maar wel een volgnummer. Dit kan je nemen aan de ticketzuil aan de ingang van het Huis van de Mechelaar, of je kan een ticket vragen aan de medewerkers van het onthaal.

Wat kan je online aanvragen? 

Een aantal zaken kan je digitaal aanvragen of afhandelen. Hiervoor hoef je niet naar het Huis van de Mechelaar te komen:

Wat kan zonder afspraak aan het onthaal?

 • Spoedprocedures Voor een spoedprocedure voor onder meer een reispas of eID in spoed wordt een afspraak in de spoedagenda gemaakt  (versnelde procedure= meerkost!). Ook voor de vervanging van een gestolen rijbewijs en/of gestolen identiteitskaart krijg je bij hoogdringendheid een afspraak in de spoedagenda. Voor deze spoedproducten kom je gewoon langs tijdens de openingstijden  en word je verder geholpen aan het loket.
 • Documenten indienen, je krijgt een ontvangstbewijs: poststukken, formulieren, bouwdossiers, …
 • Polio-attest afgeven
 • Leveringen : (kleine) postpakketjes voor stadsdiensten
 • Inzage in documenten Zoals het inkijken van een openbaar onderzoek en documenten die aangevraagd zijn in het kader van openbaarheid van bestuur.
 • Algemene informatie en brochures zoals de infogids, de afvalkalender of anti-reclamestickers haal je gewoon af aan het onthaal.

Wat kan zonder afspraak aan het snelloket?

 • Documenten (die je reeds aangevraagd hebt op afspraak) afhalen:
  • Rijbewijs, voorlopig rijbewijs, internationaal rijbewijs
  • Reispas
 • Uittreksel uit het strafregister kan je online aanvragen maar kan je ook persoonlijk aan het snelloket vragen, het uittreksel wordt per post opgestuurd. 
 • PIN/PUKcode aanvragen kan je online aanvragen maar kan je ook persoonlijk aan het snelloket vragen.
 • Attesten uit het bevolkingsregister (attest van woonst, samenstelling van het gezin, bewijs van leven, enz...) kan je online aanvragen maar krijg je ook onmiddellijk mee tenzij dit voor het buitenland bestemd is (moet gehandtekend worden door Burgemeester of Schepen).
 • Aktes van burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden) krijg je onmiddellijk mee tenzij dit voor het buitenland bestemd is (moet gehandtekend worden door Burgemeester of Schepen).
 • Reistoelating voor minderjarigen
 • Eensluidend verklaren van documenten
 • Wettiging van handtekening
 • Huisvuilzakken aankopen of gratis afhalen (chronisch zieken)
 • Taxicheques aankopen
 • Begeleiderspas aanvragen
 • CO melder aankopen
 • Attest verblijf in buitenland tijdens de verkiezingen

Een aantal zaken kan je digitaal aanvragen of afhandelen. Hiervoor hoef je niet naar het Huis van de Mechelaar te komen: