Als je ziek bent ga je eerst naar je huisarts, voor zowel lichamelijke als psychische problemen. Een bezoek aan een huisarts is goedkoper dan een bezoek aan een specialist of aan een spoeddienst van het ziekenhuis.

Je huisarts kent je hele dossier en kan je, indien nodig, doorverwijzen voor gespecialiseerde hulp. Wens je hulp bij moeilijk te verwerken (psychische) problemen? Informeer bij je huisarts voor een gesprek met een psycholoog.

Je kan je huisarts niet bereiken? Bel de wachtpost.

Een wachtpost is er om te helpen bij dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen huisarts. www.wachtpostmechelen.be

  • Tijdens het weekend, op feestdagen en op weekdagen na 19u: bel 1733 om de huisarts met wachtdienst te bereiken 
  • Weekdagen (8u-19u): Je kan terecht bij je eigen huisarts.

 

Er zijn 2 stelsels in de geneeskunde, prestatiegeneeskunde en forfaitaire geneeskunde.

Prestatiegeneeskunde

Je betaalt voor elk bezoek aan je huisarts. Met het prestatiebriefje van je huisarts ga je naar je ziekenfonds en krijg je een deel van het geld terug.

Je hebt een laag (vervangings)inkomen en je hebt een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Je hebt dan recht op de derdebetalersregeling. Kijk op de klever van het ziekenfonds naar de cijfers onderaan. Als het derde cijfer onderaan je klever 1 is, dan ben je al gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming. Recht op een verhoogde tegemoetkoming opent andere rechten.

Meer informatie vind je bij ‘sociale voordelen’ op de hierna volgende pagina’s. Informeer bij je ziekenfonds.

Forfaitaire geneeskunde

In een wijkgezondheidscentrum gebruikt men het forfaitaire betalingssysteem. Je betaalt niets, ook het remgeld niet. Je ziekenfonds betaalt. Je moet je wel inschrijven in een wijkgezondheidscentrum. Bij inschrijving teken je een overeenkomst waarbij je akkoord gaat dat je altijd naar een huisarts van het wijkgezondheidscentrum gaat. Je kan dus niet meer naar een andere huisarts behalve wanneer het centrum gesloten is en je dringend een huisarts nodig hebt. Je kan je wel uitschrijven.

Je kan ook als bezoeker naar het Wijkgezondheidscentrum gaan. Dan betaal je de consultatie (zie ‘prestatiegeneeskunde’).

Wijkgezondheidscentrum ‘Wel en Wee’

Eerstelijnsgezondheidszorg: huisarts, kinesist en verpleegkundige – gezondheidspreventie. Wollemarkt 7
T 015 20 20 78 (tussen 8 en 10 uur)
Einfo@wgcwelenwee.be
www.wgcwelenwee.be