1. LDC De Schijf is een (thuiszorg)voorziening van het Sociaal Huis Mechelen dat tijdens de openingsuren openstaat voor iedereen, zonder onderscheid te maken in afkomst, overtuiging of leeftijd.

2. Van iedere gebruiker wordt verwacht dat hij/zij de overtuiging en eigenheid van de andere gebruikers, personeel en andere medewerkers respecteert. De beschrijving van deze waarden in de uitgebreide missie en visie van het dienstencentrum ligt ter inzage bij de centrumverantwoordelijke.

3. Het lokaal dienstencentrum garandeert tijdens de openingsuren een permanent aanspreekpunt. Elke vraag krijgt een passend antwoord ofwel ter plaatse  ofwel door doorverwijzing of begeleiding naar de gepaste dienst.

4. Het dienstencentrum is elke werkdag open van 9 tot 17.00 uur.

5. Er zijn vele vrijwilligers actief in het dienstencentrum. Wij vragen respect voor hun vrijwillige inzet.

6. Er  zijn geen vaste plaatsen in  de cafetaria en/of restaurant. De centrumverantwoordelijke kan wel plaatsen toewijzen.

7. In het dienstencentrum  mag niet gerookt worden.

8. Wij vragen om de netheid en hygiëne te respecteren in de gemeenschappelijke lokalen en  in het bijzonder van de toiletten.

9. Cafetaria

  1. De cafetaria is een ontmoetingsruimte. Verbruiken is niet verplicht.
  2. In de cafetaria kan besteld worden tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
  3. De consumpties dienen bij elke bestelling contant betaald  te worden.
  4. Zelfbediening: gelieve uw bestelling af te halen en het leeggoed terug te brengen.
  5. Publicaties liggen ter beschikking van de gebruikers en mogen niet meegenomen worden.
  6. Het gebruik van alcoholische dranken kan door de centrumverantwoordelijke beperkt of geweigerd worden.

10. Restaurant

  1. De warme maaltijden dienen ten laatste een dag op voorhand vóór 12 uur besteld of geannuleerd te worden.
  2. Bij niet of te laat afzeggen,  wordt de maaltijd aangerekend.

11. Zonder toestemming van de centrumverantwoordelijke mag er geen eigen drank of voedsel meegebracht worden.

12. Activiteiten

  1. De centrumverantwoordelijke stelt het activiteitenprogramma op.
  2. Inschrijvingen voor activiteiten gebeuren op voorhand.
  3. Betaling dient contant te gebeuren in het dienstencentrum.
  4. Enkel in gevallen van overmacht wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  5. Indien er te weinig inschrijvingen zijn, kan het dienstencentrum een activiteit annuleren. Zij die zich hadden ingeschreven krijgen hun inschrijvingsgeld terug.
  6. Om de deelname aan activiteiten te kunnen registreren, wordt uw naam en betaling genoteerd.

13. Inspraak

  1. Voorstellen, bemerkingen en suggesties kunnen steeds gemeld worden bij de centrumverantwoordelijke of zijn medewerkers.
  2. De centrumraad geeft advies over de werking. Het verslag ligt ter inzage bij de centrumverantwoordelijke.

14. Met klachten kunt u terecht bij een medewerker van De Schijf en bij de centrumleider.  In de stand van de ontmoetingszaal en het bureel, is de folder van ons Sociaal Huis klachtenbehandeling te vinden, waarin de klachtenprocedure wordt uitgelegd. 

15. Persoonlijke gegevens die verstrekt worden bij de inschrijving voor activiteiten worden enkel gebruikt voor de opvolging van de algemene werking.

16. Het is verboden zonder toelating van de centrumverantwoordelijke:

 1. folders of affiches te verspreiden in het dienstencentrum.
 2. propaganda te maken voor onderwerpen die niet relevant zijn met de werking van het dienstencentrum.
 3. iets te koop aan te bieden in het dienstencentrum.

 17. Het dienstencentrum zorgt voor een brandverzekering.

 

 

De centrumleider